• ورود به پنل مدیریت وبلاگ
  راهنما

  نام کاربری نسبت به بزرگ یا کوچک بودن حروف حساس نیست .

  رمز عبور نسبت به کوچکی یا بزرگی حروف حساس است .

  آدرس وبلاگ شما بصورت http://username.shoplogger.ir میباشد که username همان نام کاربری میباشد .

  کاربران وبلاگ های گروهی نام کاربری را بصورت User@Blog وارد کنند.

  کاربران وبلاگ های گروهی می توانند از بخش ورود به وبلاگ های گروهی استفاده کنند .

  راهنما

  نام کاربری نسبت به بزرگ یا کوچک بودن حروف حساس نیست .

  رمز عبور نسبت به کوچکی یا بزرگی حروف حساس است .

  آدرس وبلاگ شما بصورت http://username.shoplogger.ir میباشد که username همان نام کاربری میباشد .

  کاربران وبلاگ های گروهی نام کاربری را بصورت User@Blog وارد کنند.

  کاربران وبلاگ های گروهی می توانند از بخش ورود به وبلاگ های گروهی استفاده کنند .